مشاوران

male

محمد حسین حیدری

 دکتری علوم تربیتی

( مشاور در زمینه تربیت کودک ، تربیت دینی، استقلال کودک و تفکر کودک)

female

سمیه هاشمی

دکتری مشاوره خانواده

مشاور در زمینه ی خانواده و درمان گر اختلال وسواس

female

غزل تقی خانی

دانشجوی دکتری مشاوره

مشاور در زمینه فردی ، کودک و نوجوان و تحصیلی

فرخنده پرویزی

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

مشاور در زمینه خانواده و پیش از ازدواج و فردی

female

مرضیه کاظمی

کارشناس ارشد مشاوره

مشاور در زمینه فردی و تحصیلی

female

معصومه محسنی

دانشجوی دکتری مشاوره

مشاور در زمینه فردی

female

شیدا واعظی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

مشاور در زمینه خانواده و پیش از ازدواج

فربد مهدی

کارشناس ارشد مشاوره

مشاور در زمینه فردی و درمان گر اختلالات

غزال مشتاق

کارشناس ارشد مشاوره

مشاور در زمینه کودک

معصومه نوری

کارشناس ارشد مشاوره

مشاور در زمینه فردی ، جنسی و درمان اختلال اضطراب

الهام اسماعیلی

کارشناس ارشد مشاوره و هدایت تحصیلی

مشاور در زمینه تحصیلی

male

امیر قمرانی

دکتری روانشناسی عمومی

(مشاور کودک ، درمانگر اختلالات وسواس کودک، افسردگی کودک  و… )

 


کلمات کلیدی:

مرکز مشاوره اصفهان | مشاوره استان اصفهان | مشاوره اصفهان | مشاوره روانشناسی | مشاوره و خدمات روانشناسی | مشاوره و خدمات روانشناسی | مشاوره و خدمات روانشناسی در اصفهان | مشاوره روانشنا

سی اصفهان