اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

مرکزمشاوره وروانشناسی دراصفهان

ترس کودک از تاریکی اتاق :

برای پیشگیری از ترس کودک، به والدین توصیه می شود که برای کمک به این کودکان در مرحله اول با کودکشان صحبت کنند و بدانند در ذهن او چه می‌گذرد.
به عنوان مثال اگر فرزندشان از موجودات تخیلی می‌ترسد، چراغ را روشن کنند و همه اطراف خانه را به او نشان دهند، کنارش بمانند به خصوص موقع خواب و این اطمینان خاطر را بدهند که چیزی نیست و مراقبش هستند تا زمانی که به خواب برود.
در صورتی هم که لازم باشد چراغ خوابی در اتاق روشن کنند