صفحه اصلی

 

 

 

 

 

 

شروع دوره ازچهارشنبه ۲۳آبان ماه ساعت ۱۷الی۱۹

 

 

 

اولین جلسه رسمی خانه مشاوان ،روانشناسان وحرف یاورانه باحضور معاونت خانه روانشناسان ،

سرکارخانم دکترانیس خوش لهجه.

 

 

 

 

 

 

انتخاب رشته کنکور ۹۶


کلمات کلیدی:

مرکز مشاوره اصفهان | مشاوره استان اصفهان | مشاوره اصفهان | مشاوره روانشناسی | مشاوره و خدمات روانشناسی | مشاوره و خدمات روانشناسی | مشاوره و خدمات روانشناسی در اصفهان | مشاوره روانشناسی اصفهان